Deň Zeme oslavujeme prvými výstupmi programu Požičaná planéta.

Je to priam symbolické, že práve keď si pripomíname deň Zeme, sme skompletizovali prvú časť programu Požičaná planéta, ktorá nesie názov ODCUDZENIE. Prináša štyri témy udržateľného rozvoja: ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, odcudzenie sa ľudí prírode a kvalita života, ktoré sú nastolené prostredníctvom dokumentárnych filmov: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní? a literárnymi príbehmi v publikácii Požičaná planéta I.

V spolupráci s expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sme zostavili ku každej téme súbor environmentálnych aktivít, ktoré sú rozdelené pre vzdelávanie v školách do Odbornej metodickej príručky pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj – ODCUDZENIE a pre výchovu v rodinách do enviro-zošitov: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt a Bohatí či chudobní?, ktoré sú vhodné aj pre neformálne vzdelávanie a krúžkovú činnosť na školách.

Našim ďalším krokom je nechať všetky uvedené prvky programu schváliť ako učebnú pomôcku, následne zabezpečiť tlač a od septembra zahájiť implementovanie prvej časti programu Požičaná planéta na všetkých základných a stredných školách v SR.

Už teraz intenzívne pracujeme aj na druhej (celkom ich bude 5) časti programu, ktorá má názov KONZUM a prináša témy: udržateľný technický pokrok, konzumná spoločnosť, výchova, vzdelávanie a osobný príklad a udržateľný manažment prírodných zdrojov, s filmami Plač veľrýb, Posledné stretnutie, Na dno a Obeť.

Podobné články