Resetovať filter

články

Udalosti

Fórum Ekológov 2024

Regionálne programy 2023/2024

Inovačné vzdelávanie 2024 Žilina

Výzvy

Zdroje

Brožúrka - environmentálne programy pre ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Ďakujeme za dážď

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti - populair.

Ponuka EVVO

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch

Ťahanovská komunitná záhrada

Energetická bezpečnosť a rozmanitosť prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie