Prírodné dedičstvo Slovenska

Informačný zdroj na CD. Ponúka všeobecný prehľad o životnom prostredí, jeho zložkách, legislatíve, histórii a súčasnosti ochrany prírody a krajiny. Súčasťou sú fotografie a mapy.

Viac..

Detektív v prírode I.

Elektronická encyklopédia na DVD. Poskytuje informácie na nepriame určovanie pôvodcov zmien v prostredí alebo priamo na organizmoch v podmienkach strednej Európy. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče – stopy v prostredí (šľapaje, stavby a signály živočíchov).  

Viac..

Ekohry v Halali

Súbor environmentálnych aktivít a hier na DVD. Obsahuje ukážky praktických aktivít environmentálnej výchovy odvysielané v magazíne Slovenskej televízie o prírode a poľovníctve s názvom HALALI.

Viac..

IT v environmentálnej výchove

Elektronický zborník z konferencie na CD. Obsahuje prezentácie programov, ktoré s využitím internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.

Viac..

Detektív v prírode II.

Elektronická encyklopédia na DVD. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče na detektívne odhaľovanie živočíšnych pôvodcov zmien v prostredí a pôvodcov zmien na drevinách.

Viac..

NEWSLETTER UČITELÉ ZA KLIMA

Česká platforma Učitelé za klima ponúka možnosť zasielania noviniek v oblasti enviro výchovy v téme klimatickej zmeny.

Viac..