Metodológia na rozvoj kľúčových kompetencií

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti.  

Viac..

Prípadové štúdie

Vyučovacie hodiny boli vytvorené v európskom  programe ERASMUS+ v spolupráci s kolegami z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska. Obsahom vzdelávania sú prípadové štúdie - reálne príbehy  spotrebiteľov  v trhovej ekonomike, ktoré sú prierezového charakteru a podporujú rozvoj  finančnej, mediálnej a environmentálnej gramotnosti. http:/

Viac..

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“

Metodická príručka „Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“, je určená samosprávam, aktívnym občianskym združeniam, ale aj odborným organizáciám ochrany prírody a krajiny, ktoré plánujú budovanie náučného chodníka, prípadne zabezpečujú jeho prevádzku a starostlivosť. Príručka sumarizuje poznatky a skúsenosti z oblasti budovania a prevádzkovania náučných chodníkov v

Viac..

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

Publikácia má slúžiť ako inšpirácia pre učiteľov, budúcich pedagógov a iných pracovníkov s mládežou, ktorí sú považovaní za dôležitých aktérov zmeny smerom k udržateľnej budúcnosti.  Sprievodca má odporúčací charakter. Neprináša prísny predpis toho ako by mali environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj vyzerať, pretože by mali v čo najväč

Viac..

Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - metodika

Zaujímate sa vy a vaši žiaci o ochranu prírody? Zdajú sa vám niektoré témy pre deti ťažko pochopiteľné? Chcete hlbšie nahliadnuť do environmentálnych tém a dostať tipy, ako ich komunikovať deťom hravo a v každodennom živote? Potom je tu pre vás nová metodika ku knihe príbehov o ochrane prírody Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila,  plná rozmanitých aktivít. Nadväzuje na príbehy troch

Viac..

Človek a príroda

Metodická príručka pre učiteľov materských škôl (formát A4).Príručka predstavuje súbor 40 voľných listov rozdelených do štyroch ročných období: JESEŇ, ZIMA, JAR, LETO. Ročné obdobia sa ďalej členia na dve oblasti: ČLOVEK a PRÍRODA, pričom každá pozostáva z piatich listov, akoby piatich po sebe idúcich dní v materskej škole. Jedno ročné obdobie teda prináša dva ucelené týždne environmentálnych akti

Viac..

Tajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

Viac..

Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

Tréningový manuál pre učiteľov. Obsahuje 12 lekcií zameraných na problematiku trvalo udržateľného rozvoja, ekologickú stopu a jednotlivé kategórie spotreby. Lekcie sú rozdelené na teoretickú (základné pojmy a tézy) a praktickú časť (aktivity a cvičenia).

Viac..