Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Bratislavský samosprávny kraj vydal novú brožúrku - ENVIROPROGRAMY pre ZŠ a SŠ

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová brožúrka, ktorou si dávame za cieľ spropagovať a priamo na školách podnietiť premýšľanie nad našou rýchlou, konzumnou a pretechnizovanou dobou. Mnohé výdobytky sme si rýchlo všetci osvojili a&nbs...

Zatoč s odpadom

Zatoč s odpadom bola online kampaň,  ktorá mala prostredníctvom 10 tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu. Skladala s...

Webinár - klimatická zmena, jej prejavy a naša aktivita

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja si dovoľuje ponúknuť zorganizovanie webinára na tému  Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita Podtémy: Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne - zdôvodneni...

Mobilná aplikácia k expozíciám SMOPaJ

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši rozšírilo v tomto školskom roku formy environmentálneho vzdelávania o ďalšiu formu, ktorou je mobilná aplikácia. Mobilná aplikácia slúži na otestovanie vedomostí z odbor...

Ekologická stopa

Každý z nás zanecháva za sebou menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí. Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 ...