Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Zatoč s odpadom

Zatoč s odpadom je nová online kampaň,  ktorá má prostredníctvom 10 tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu. Skla...

Webinár - klimatická zmena, jej prejavy a naša aktivita

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja si dovoľuje ponúknuť zorganizovanie webinára na tému  Klimatická zmena jej prejavy a naša aktivita Podtémy: Dôsledky zmeny klímy vo svete a v našom regióne - zdôvodneni...

Mobilná aplikácia k expozíciám SMOPaJ

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši rozšírilo v tomto školskom roku formy environmentálneho vzdelávania o ďalšiu formu, ktorou je mobilná aplikácia. Mobilná aplikácia slúži na otestovanie vedomostí z odbor...

Enviróza

Zapojte sa so žiakmi do outdoorovej hry o environmentálnych záťažiach. Hra pomáha rozvíjať rôzne kompetencie žiakov napríklad pri práci s mapou a s internetom, pri orientácii v teréne, formulovaní textu, či v tvoriv...

Ekologická stopa

Každý z nás zanecháva za sebou menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí. Pomocou internetového kalkulátora si vypočítate vlastnú ekologickú stopu. Okrem množstva námetov na vyučovanie (viac ako 250 aktivít) si môžete vypočítať e...