Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

ECO & ENERGY Innovation 2022

RCOH – TVORBA INTEGROVANÝCH ZÁMEROV ROZVOJA REGIÓNOV

SMART CITY SUMMIT 2022: SME na ceste k Smart Cities

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

Medzinárodný deň biodiverzity

Pomôž klíme

Huby - výstava živých húb