Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Vzdelávacie semináre "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Bratislavský kraj

Vzdelávacie semináre "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Trenčiansky kraj

Fórum ekológov 2023

Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Prešovský kraj

Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Košický kraj

Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Trnavský kraj

Ako učiť o zmene klímy bádateľsky