Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

ALL DIGITAL SUMMIT 2022

NATURE enviro hudobný festival

ECO & ENERGY Innovation 2022

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 31.5.2022

Fórum ekológov 2022

Seminár o korytnačkách

Infoseminár Roots & Shoots Slovakia 2022/2023