Časopis Enviromagazín

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí (ŽP) s 25-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu. Každé číslo je

Viac..

Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva

Európska komisia vydala publikáciu Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva, ktorá popisuje, ako hľadať potenciálne materiálové cykly, ako zvažovať inovatívne obchodné modely, ako zapojiť zamestnancov a iné strany.  Zároveň predstavuje tri prípadové štúdie obehového hospodárstva v malých a stredných podnikoch, vo

Viac..

Riešenie problematiky odpadov prostredníctvom modernizácie sekundárneho vzdelávania

Článok publikovaný na konferencii DIVAI 2020

Viac..

Tajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote. Príručka je dostupná v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Viac..

Výskum a ochrana Malej Fatry

Recenzovaný vedecký zborník príspevkov z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry“. Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry. V prípade záujmu o tlačenú verziu píšte na adresu info@malafatra.org.

Viac..

“Občanské projekty ve veřejném prostoru – MANUÁL PRO POLITIKY, ÚŘEDNÍKY A INICIÁTORY PROJEKTŮ”

Publikácia “Občanské projekty ve veřejném prostoru – MANUÁL PRO POLITIKY, ÚŘEDNÍKY A INICIÁTORY PROJEKTŮ” je výstupom medzinárodného projektu “Procesy pokroku” (2017-2020), na ktorom sme sa spolupodieľali aj my z nadácie Green Foundation. Manuál vznikol pod vedením spolku Pěstuj prostor a je venovaný všetkým, ktorých zaujíma stav verej

Viac..

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby? Toto sú dve základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenské

Viac..

Zaťažené oblasti životného prostredia Slovenskej republiky 2016

V publikácii "Zaťažené oblasti životného prostredia SR 2016" sú uvedené príklady a poznatky zo siedmich zaťažených oblastí, ktoré sa nachádzajú v rôznych regiónoch Slovenska (Bratislavský, Galatský, Dolnopovažský, Novozámocký, Hornonitriansky, Košický, Zemplínsky). Príklady sú zamerané na znečistenie ovzdušia, vôd, produkciu odpadov, špecifické environmentálne problémy, ale aj

Viac..