Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Propletený život

Kniha Propletený život vás vezme do zázračného sveta húb a ukáže vám, že predstavujú kľúč k porozumeniu nielen planéte, na ktorej žijeme, ale i života sa...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Peer Parliaments - Výukový materiál (mobilita)

Príručka (v češtine) o rôznych druhoch dopravy, ich výhodách a nevýhodách.

Je rozdelená na 2 časti:

  • spôsoby dopravy na krátke vzdialenosti (bicyklová, verejná, automobil...

Desatoro správneho kuriča

Zásady pre správne vykurovanie. Hlavné poslanie: Kúr tak ako chceš aby kúril tvoj sused.

...

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Odborná publikácia je zameraná na zelenú infraštruktúru a jej kľúčové postavenie v procese proaktívnej a...

EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trv...

EMAS Písanie a šírenie environmentálnych vyhlásení

Organizácie registrované v EMAS sa veľmi usilujú o transparentnosť, preto každoročne zverejňujú environmentálne vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, ako a do akej miery zn...

EMAS ako hnací motor zmeny

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípado...