Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Peer Parliaments - Výukový materiál (mobilita)

Príručka (v češtine) o rôznych druhoch dopravy, ich výhodách a nevýhodách.

Je rozdelená na 2 časti:

  • spôsoby dopravy na krátke vzdialenosti (bicyklová, verejná, automobil...

Desatoro správneho kuriča

Zásady pre správne vykurovanie. Hlavné poslanie: Kúr tak ako chceš aby kúril tvoj sused.

...

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane

Odborná publikácia je zameraná na zelenú infraštruktúru a jej kľúčové postavenie v procese proaktívnej a...

EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trv...

EMAS Písanie a šírenie environmentálnych vyhlásení

Organizácie registrované v EMAS sa veľmi usilujú o transparentnosť, preto každoročne zverejňujú environmentálne vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, ako a do akej miery zn...

EMAS ako hnací motor zmeny

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípado...

OPEĽOVAČE

Blahobyt človeka je závislý od rozmanitosti života na Zemi, inak povedané od biologickej diverzity. Tento pojem v sebe zahŕňa milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, nevynechávajúc ich g...