Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

informačný portál

Co2News.sk je informačný portál zameraný na oblasť klimatických zmien, uhlíkovej stopy, uhlíkovej neutrality, uhlíkovej kalkulačky, a...

Kal nad zlato - najdôležitejšie informácie

Dashboard k publikácii Kal nad zlato obsahuje najdôležitejšie informácie o hodnote čistiarenských kalov a forme ich spracovania. 

...

Kal nad zlato

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale.

Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, al...

Energia v súvislostiach

Energetická gramotnosť je pochopenie toho, odkiaľ energia pochádza, ako vzniká, distribuuje sa, a aká je dnes jej úloha vo svete a v našich životoch. Druhým krokom je potom schopnosť použiť toto po...

Environmentálna výchova v 21. storočí - príručka

Environmentálna výchova v 21. storočí - príručka pre účastníkov vzdelávania bola vytvorená v rámci Národného projektu TEACHERS k schválenému inovačnému programu vzdelávania Environmentálna výchova ...

Tajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

...

Propletený život

Kniha Propletený život vás vezme do zázračného sveta húb a ukáže vám, že predstavujú kľúč k porozumeniu nielen planéte, na ktorej žijeme, ale i života sa...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti - populair.

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...