Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

HYPERICUM 2023

Plánujeme v SEV Dropie ...

Prezentace CZECH.UP GameBOX autorem

Recyklomóda - Súťaž pre žiakov základných škôl

Festival vody 2022

Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku

Slovenská Zoo lympiáda 2022

Výtvarná súťaž o vode