Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

1-dňový bezplatný workshop pre Táborového vedúceho/Animátora

Deň s Technickými službami mesta Svidník

Workshop enviromentálnej výchovy počas dní mesta Spišské Vlachy

Slovenská zoo lypiáda

HYPERICUM 2023

Plánujeme v SEV Dropie ...