Týždeň vedy a techniky 2020 - Tajomstvá mikrosveta

HYPERICUM 2020 - termín preložený na jar budúceho roka

Hra Klimatický samit

Medzinárodný deň orangutanov a deň bez palmového oleja

Svetový deň slonov

Svetový deň levov

Národná zoo a CITES

Ľudia uzamknutí, príroda odomknutá

Medzinárodný deň rysa