Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Naučme sa chrániť dravce

Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Bystrice ponúka v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach interaktívne predstavenie druhov dravcov. Cieľom je pozdvihnutie významu ochrany dravých v...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Deň otvorených dverí

Chcete vedieť, čo sa skrýva za dverami Slovenskej agentúry životného prostredia? Navštívte nás počas otvorených dní a dozviete sa viac zo zákulisia našej práce....

Moria ukryté v našich horách

Program Moria ukryté v našich horách je zameraný na výuku kombináciou prednášky a možnosti interakcie s horninami a fosíliami. Je určený pre žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenči...

Fórum ekológov 2022

Pozvánka na Fórum ekológov 2022, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2020 od 9.00 do 14.00 hod v Aule Maxima Technická univerzita Košice. Bližšie informácie môžete získať na web stránke. Vstup voľný....