Resetovať filter

Povedz NIE „igelitke“!

Plasty budú do roku 2050 zodpovedné za 20 % globálnej spotreby ropy a za 15 % všetkých emisií skleníkových plynov. V oceánoch bude plávať viac plastu ako rýb. Zvýšeným využívaním recyklovaných plas...

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2021

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

...

GLOBE GAMES 2022

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretn...

Poznáme výsledky 6. kola súťaže Envirospektrum

V období medzi 1. marcom a 27. májom sa uskutočnilo 6. kolo fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť z...

Slnovrat na záhrade v SEV Dropie

Slnovrat na záhrade bol názov tohtoročného Víkendu otvorených parkov a záhrad ( v SEV Dropie 10.-11.6.2022), ktorého heslom bolo Parky a záhrady čeliace zmenám klímy.

...

Nový projekt TEACHING GREEN - predbežná registrácia

Ponúkame možnosť aktívnym pedagógom zúčastniť sa medzinárodného tréningu.

...

Ako dopadlo upratovanie s MAXOM?

Už po tretíkrát sa uskutočnila výzva: Jarné upratovanie s Maxom do ktorej sa mohla zapájať široká verejnosť, celé žiacke tímy, rodiny. Vyzývali sme každého, kto rád chodí do prírody, aby s...

Festival Zeme je za nami

Po dvojročnej nútenej prestávke sa nám to konečne podarilo...Nadviazali sme na nultý ročník podujatia Festival Zeme z roku 2019 a znova sme sa s našimi partnermi vrátili do Mestského...