Bádateľský nápadník - Fenológia

Bádateľský nápadník - Fenológia Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádateľských aktivít, konkrétne z oblasti FENOLÓGIA. Sami zistíte, čo skrývajú puky stromov, čo je podstatou jarného aspektu, preskúmate vegetačný kryt v okolí školy, či biodiverzitu v školskej záhrade. Získate prit

Viac..

Aký vysoký je môj strom?

Meranie výšky stromu môžeme zaradiť medzi tzv. medzipredmetové aktivity. Popri určovaní druhu stromu (biológia), využívame znalosti goniometrických funkcií (matematika) a výrobu samotnej pomôcky - klinometer - môžeme šikovne vyhotoviť na hodine techniky, či výtvarnej výchovy ;-). Pomôckou na výpočet výšky stromu môže byť klinometer. Je to zariadenie slúžiace na meranie sklonu (napr. svahu) aleb

Viac..

Svet sysľa pasienkového pre mladých objaviteľov

Sysľov je stále menej a pozorovať ich je stále vzácnejšie… Ak máš chuť dozvedieť sa (nielen) o sysľoch viac, nasleduj nás miznúcim svetom sysľa pasienkového…Tak otvor našu príručku plnú nápaditých aktivít vo forme pracovných listov :-).

Viac..

Deň stromu

Pracovné listy pre základné školy (formát A4). Pracovné listy sú zoradené do piatich modulov (súborov) určených pre žiakov II. až VI. ročníka základnej školy. Šiesty modul predstavuje manuál pre učiteľov. Publikácia je vytlačená na tvrdom papieri a okrem textov obsahuje aj obrázky na vymaľovanie.

Viac..

Domáci ekológ

Pracovné listy pre celú rodinu (formát A4). Desať listov zameraných na 10 environmentálnych tém zaujímavých z hľadiska fungovania domácnosti. Každý list obsahuje obrázky, ktoré je možné využiť ako omaľovánky pre najmladších a textovú časť s užitočnými informáciami o danej téme. Cieľom publikácie je prostredníctvom detí osloviť aj rodičov.

Viac..

Odpad / Waste

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú vznikom odpadu, nakladaním s odpadom a jeho vplyvom na životné prostredie. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity. Publikácia je k dispozícii aj v anglickej verzii.

Viac..

Voda

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sú rozdelené do troch modulov zameraných na vlastnosti vody a vplyv ľudských činností na vodné zdroje. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Viac..

Doprava

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú pozitívnymi a negatívnymi stránkami dopravy. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Viac..