Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jarné prázdniny v múzeu 2024

Ekodielnička Handlová - január-marec 2024

Prázdninové Zimné Dielničky v Kammerhofe

Vianočný špeciál

Týždeň vedy a techniky 2023, Handlová

Ekodielnička Handlová - jeseň 2023

Prázdninový KUMŠT REMESLA august 2023