Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hľadanie drahých kameňov

Lesklé minerály a drahokamy priťahujú ľudskú pozornosť od počiatku vekov. Dnes sú už dobývané vo veľkých množstvách, nielen na šperkárske, ale aj priemyselné účely. Počas tohto vzdelávacieho programu sa dozviete o rôznych druhoch drahokamoc...

Ryžovanie zlata

Zlato vzniklo pri nukleárnej fúzii supernov a zrážkach neutrónových hviezd v hĺbke vesmíru. Komplikovanými procesmi sa dostalo až na Zem. Ťažba a spracovanie zlata prebieha už dlhé tisícročia. Medzi jednoduché spôsoby, ktoré sa v súčasnosti...

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - ...

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Téma EVVO: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov Obsahová náplň témy:  Tvorba integ...

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov

Hlavný cieľ: Inovácia kompetencií učiteľov a vychovávateľov potrebných pre realizáciu kvalitnej environmentálnej výchovy v školskej praxi aktualizovanej o princípy udržateľného rozvoja. Rozsah a forma vzdelávania:...