Typ organizácie

Materská škola, Imatra 2548/8, 960 01 Zvolen

Admin organizácie
Srrz-Rz Pri Materskej Škole
Adresa
Imatra 2548/8
Zvolen
Slovensko
Kontaktné údaje
0905880359
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola

Admin organizácie
Silvia Ftáčniková
Adresa
Školské námestie 408/8
Rohožník
Slovensko
Kontaktné údaje
0948128442
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola Kaméliová 10, Bratislava

Admin organizácie
Lucia Slováková
Adresa
Kaméliová 10
Vrakuňa
Slovensko
Kontaktné údaje
02/45245962
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola Kríková 20, Bratislava

Admin organizácie
Ivana Ledvényiová
Adresa
Kríková 20
Vrakuňa
Slovensko
Kontaktné údaje
0902138720
E-mailový kontakt
Webová stránka

MŠ Želmanovce

Admin organizácie
Iveta Jusková
Adresa
Želmanovce 27
Želmanovce
Slovensko
Kontaktné údaje
0905700816
E-mailový kontakt
Webová stránka

MŠ Strážovská

Admin organizácie
Jana Bušovská
Adresa
Materská škola
Strážovská 3
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 48 4174637
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď

Admin organizácie
Katarína Jakubcová
Adresa
Komenského 1137/37
Sereď
Slovensko
Kontaktné údaje
0905136905
E-mailový kontakt
Webová stránka

AKADEMIK súkromná materská škola

Admin organizácie
Tatiana Kubiková
Adresa
ŠD Němcovej 1
Boženy Němcovej
Sever
Slovensko
Kontaktné údaje
+421918677485
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola Budovateľská 8, Prešov

Admin organizácie
Emília Poklembová
Adresa
Budovateľská 8
Prešov
Slovensko
Kontaktné údaje
0903569366
E-mailový kontakt
Webová stránka

Materská škola

Admin organizácie
Gabriela Šipláková
Adresa
Korňa 720
02321 Korňa
Kontaktné údaje
4356219
E-mailový kontakt
Webová stránka