Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Mikulášska zbierka Darček zážitkom

Komentovaná prehliadka výstavy Kremeň-Kráľ nerastov

Komunitné kosenie a kompostovanie

SAŽP počas Noci výskumníkov

Deň otvorených dverí trnavskej župy

NATURE enviro hudobný festival

ECO & ENERGY Innovation 2022

RCOH – TVORBA INTEGROVANÝCH ZÁMEROV ROZVOJA REGIÓNOV