Typ organizácie

ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Admin organizácie
Samuel Kapsa
Adresa

ZŠ Toporec

Admin organizácie
Katarína Horská
Adresa
Kontaktné údaje
0915929318
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola s MŠ

Admin organizácie
Alena Skokanová
Adresa
Kontaktné údaje
7791430
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola Nenince

Admin organizácie
Ladislav Jusztin
Adresa

Základná škola

Admin organizácie
Katarína Garajová
Adresa
Kontaktné údaje
0911240497
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola, Važecká 11, Prešov

Admin organizácie
Lívia Durkáčová
Adresa
Važecká 11
Prešov-Solivar
Slovensko
Kontaktné údaje
0517706755
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola Bystré

Admin organizácie
Zuzana Harčariková
Adresa
Kontaktné údaje
0908575577
E-mailový kontakt
Webová stránka

Slovinky

Admin organizácie
Boris Bikar
Adresa
Kontaktné údaje
0940269376
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov

Admin organizácie
Mária Mišenčíková
Adresa
Kontaktné údaje
0907991684
E-mailový kontakt
Webová stránka

Základná škola Vyhne

Admin organizácie
Ľubica Knoppová
Adresa
Kontaktné údaje
0918 826198
E-mailový kontakt
Webová stránka