Enviroprojekt 2021: Školský ovocný sad

Projekt „Školský ovocný sad“ sme realizovali v rámci rozvojového projektu „Enviroprojekt 2021“ na tému : Zdravé životné prostredie v škole.

...

Prispejte ku skvelej veci

Darujte 2 % z dane a podporte tých, ktorí chcú rásť.

...

ENVIROPROJEKT 2021: Trieda nemusí mať vždy štyri steny

V rámci rozvojového projektu Enviroprojekt 2021 v téme Zdravé životné prostredie v škole sme realizovali projekt Trieda nemusí mať vždy štyri steny. 

Cieľom projektu bolo dobudo...

ENVIROPROJEKT 2021: "Aj bio je odpad" - správa o realizácii

Cieľom projektu "Aj BIO je odpad" je prechod na obehové hospodárstvo: predchádzanie vzniku odpadu - vedenie žiakov k zodpovednému  postoju k trvalo udržateľným zdrojom potr...

ENVIROPROJEKT 2021- Záhrada starých rodičov

Záhrada starých rodičov

Konkrétnym cieľom projektu bolo založenie školského ovocného sadu s pôvodnými slovenskými odrodami.

Najprv sme vyb...

Outdoorová súťaž: Prírodná abeceda

Čo sme pripravili do 4. kola outdoorovej súťaže? Žiadna veda, iba abeceda.

...

Enviropátračka o zdraví a potravinách

Zapojte sa do ďalšieho kola našej skvelej súťaže.

...

Stromáčik pre najmenších PODZEMNÝ SVET

Tvorivý zošit na rozvoj osobnosti pre deti už od 1 roka

...