Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Landscape educational activities for primary schools

The Council of Europe Landscape Convention provides that its Parties undertake to promote school education addressing, in the relevant subject areas, the values attached to the landscape and the is...

Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve Regionálne centrum obehového hospodárstva

Abstrakt Obehové hospodárstvo si vyžaduje vytváranie takých
produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej primárnych
zdrojov a energie a zároveň budú preferovať využívanie
ob...

Vŕby - ostrovy života v mokradiach

Mokrade sú územia, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a  riečne n...

Ako znížiť emisie z kúrenia drevom o polovicu?

Viete, že vykurovanie domácností sa na Slovensku podieľa na viac ako 70 % všetkých emisií prachových častíc? Ak sa však naučíme kúriť správne, môžeme znížiť emisie na minimum. Príčinou zvýšených ko...

Učenie zamerané na environmentálnu udržateľnosť

Odporúčanie Rady týkajúce sa učenia zameraného na environmentálnu udržaťeľnosť.

Komisia predstavila pod vedením predsedníčky von der Leyenovej v rámci Európskej zelenej dohody ambici...

A Life on Our Planet

Život na našej planéte je jedinečným svedectvom známeho bojovníka za zelenú planétu a moderátora, 94-ročného Davida Attenborougha.
Autor ako tvorca prírodop...

Novoročné predsavzatie: Urobiť niečo pre seba a zároveň pre prírodu

Nastal správny čas, aby sme si určili do nového roka 2022 predsavzatia. Zdá sa mi, ako užitočný cieľ si vytvoriť vlastnú záhradku a záhradkárčiť. Pred niekoľkými rokmi som mala možnosť vytvoriť si ...

Upcyklujte so SEV Dropie

S pojmom „recyklovanie“ sa stretávate v súvislosti s odpadom (recyklovaný papier, sklo, plast) už niekoľko rokov, avšak poznáte pojem „upcyklovanie“?  

...