Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Vyplň dotazník zameraný na biologické invázie a pomôž zachrániť biodiverzitu

Stretli ste sa už s pojmom biologické invázie? Označuje čoraz aktuálnejší problém a v blízkej budúcnosti sa s ním určite budeme stretávať častejšie. Úzko totiž súvisí s&nbs...

ZEM je len jedna

„Keď kráčaš po piesku, tak nechávaš za sebou stopy, ale keď zaveje vietor, stopy zmiznú. Ani si to neuvedomuješ, ale zanechávaš za sebou aj inú stopu, ktorá je zdanlivo neviditeľn...

Vedeli ste, že 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode?

Voda je najrozšírenejšia a zároveň nenahraditeľná látka v prírode. Pokrýva až 70 % zemského povrchu. Je neuveriteľné všestranná: je nevyhnutná pre život, je domovom pre rastliny a...

Vzdelávanie spotrebiteľov k podpore obehovej ekonomiky

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pripravila cyklus piatich informačno-vzdelávacích videí, ktorých cieľom je rozširrovanie   informácií o nových modeloch spotrebiteľského spr...

"Občania, čo robíte s použitým olejom z Vašej kuchyne?"

Mestá a obce od začiatku tohto roka začali so zberom použitého kuchynského oleja a tukov. Zdá sa, že občania si ešte úplne neosvojili túto myšlienku. Samosprávy riešia problém nielen s nespráv...

DANUP-2-GAS - Územné perspektívy a rozvojový potenciál regiónu GEMER MALOHONT, Slovensko

DanuP-2-Gas: Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej...

Participácia ako jedna z cností charakterového učenia (aj environmentálnej výchovy) PaedDr. Jana Kramárová

Už viac ako dvadsať rokov sú základnými piliermi našej Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici spolupráca s rodinou, podnetné prostredie, individuálny prístup a najmä inovatívny pr...

Landscape educational activities for primary schools

The Council of Europe Landscape Convention provides that its Parties undertake to promote school education addressing, in the relevant subject areas, the values attached to the landscape and the is...