Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Green roofs

Zelené strechy sú na Slovensku v plienkach, kým v ostatných štátoch sú bežnou súčasťou architektúry a dizajnu napr. aj v Paríži, aplikované na strechách veľkých stavieb, adminis...

Green Educational Program SKISRO

SKISRO4GreenComp: Slovak-Icelandic-Romanian Cooperation for Green Competences Development

SKISRO4GreenComp was a small-scale partnership in adult education, supported by ...

EU Taxonomy GREENPASS® - klimaticky pripravené pre obývateľné mestá

Klimatické riziká sa objavujú rýchlejšie a budú rýchlejšie eskalovať. Na túto skutočnosť upozorňuje Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorý predstavil

Adaptačné a mitigačné opatrenia k zmene klímy na Základnej škole v Banskej Bystrici – vybudovanie vegetačnej strechy

Profilácia žiakov na Základnej škole, Moskovská 2 v Banskej Bystrici je zameraná aj na rozvoj ekologickej a environmentálnej výchovy. Žiaci sa počas vyučovacieho procesu aktívne podieľajú...

Dopady Európskej zelenej dohody na subjekty sociálnej ekonomiky

EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – THE EUROPEAN GREEN DEAL[1]

Európska zelená doho...

Vyplň dotazník zameraný na biologické invázie a pomôž zachrániť biodiverzitu

Stretli ste sa už s pojmom biologické invázie? Označuje čoraz aktuálnejší problém a v blízkej budúcnosti sa s ním určite budeme stretávať častejšie. Úzko totiž súvisí s&nbs...

ZEM je len jedna

„Keď kráčaš po piesku, tak nechávaš za sebou stopy, ale keď zaveje vietor, stopy zmiznú. Ani si to neuvedomuješ, ale zanechávaš za sebou aj inú stopu, ktorá je zdanlivo neviditeľn...

Vedeli ste, že 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode?

Voda je najrozšírenejšia a zároveň nenahraditeľná látka v prírode. Pokrýva až 70 % zemského povrchu. Je neuveriteľné všestranná: je nevyhnutná pre život, je domovom pre rastliny a...