Resetovať filter

Projekt Enviro v Narnii

Na základe schválenia projektu Enviro v Narnii a poskytnutia dotácie v sume 1995 EUR Environmentálnym fondom MŽP SR si Vás dovoľujeme informovať o prácach zrealizovaný...

,,Učíme sa v prírode´´ v mestských sadoch

Mesto Lučenec sa v minulom roku zapojilo do výzvy v rámci podpory formou dotácie na rok 2022 z Environmentálneho fondu, v oblasti Environmentálnej výchovy, vzdelávania a os...

Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

Projekt Virtuálna envirovýchova je projektom Mesta Liptovský Mikuláš na ktorú získal finančnú podporu z Environmentálneho fondu.

...

Stromáčik pre najmenších -CICAVCE

Prinášame vám ďalší tvorivý zošit na rozvoj osobnosti pre deti už od 2 rokov.

...

Retro vreckovky

Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho množstvo výrobkov dennej spotreby. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahr...

Upracme Slovensko - so SEV Dropie v CHVÚ Ostrovné lúky

21.4. sme upratali Ostrovné Lúky v rámci kampane Upracme svet, upracme Slovensko!

...

Chcem vidieť (vedieť) viac

Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice je občianske združenie, združujúce záujemcov o stvárnenie sokoliarstva vo viacerých podobách. Medzi základné poslania skupiny patrí Vzdelávanie v e...