Článkov

Udalostí

Zdrojov

Výziev

Ponuka EVVO

zážitkové učenie
2
problémové učenie
1
didaktické hry
0
inscenácie a dramatizácia
0
hodnotové učenie
1
občianska veda (citizen science)
0
bádateľsky orientované učenie (inquiry based education)
1
učenie vonku (outdoor learning)
2
komunitné učenie (service learning)
1
miestne zakotvené učenie (place based learning)
1