Článkov

Udalostí

Zdrojov

Výziev

Ponuka EVVO

bádateľsky orientované učenie (inquiry based education)
10
didaktické hry
7
hodnotové učenie
5
inscenácie a dramatizácia
4
komunitné učenie (service learning)
4
miestne zakotvené učenie (place based learning)
1
občianska veda (citizen science)
6
problémové učenie
3
projektové učenie
11
rovesnícke učenie
3
učenie vonku (outdoor learning)
16
zážitkové učenie
17