Článkov

Udalostí

Zdrojov

Výziev

Ponuka EVVO

bádateľsky orientované učenie (inquiry based education)
30
didaktické hry
19
hodnotové učenie
18
inscenácie a dramatizácia
12
komunitné učenie (service learning)
15
miestne zakotvené učenie (place based learning)
12
občianska veda (citizen science)
20
problémové učenie
18
projektové učenie
29
rovesnícke učenie
14
učenie vonku (outdoor learning)
50
zážitkové učenie
55