Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

RAZORS @ DRAGONS – GAMIFIKOVANÁ VÝUKA KRITICKÉHO MYSLENIA

Hra „RAZORS @ DRAGONS“ sa zameriava na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.Vzhľadom na online časti rozvíja digitálne zručnosti a kompetencie. Podporuje medzipredmetovú s...

Prvá stredná škola v Žilinskom kraji sa učila ako vyučovať vonku

Tím učiteľov a učiteliek z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci sa zúčastnil zážitkového kurzu o učení vonku, ktorý sa realizoval v rámci projektu: Zvyšovanie kvality environmentá...

Projekt INNO-KIDS. Už sme začali!

Participujte na projekte vyplnením krátkeho dotazníka.

...

Green roofs

Zelené strechy sú na Slovensku v plienkach, kým v ostatných štátoch sú bežnou súčasťou architektúry a dizajnu napr. aj v Paríži, aplikované na strechách veľkých stavieb, adminis...

Inovatívna vzdelávacia platforma ECO-COMPASS vznikla vďaka spolupráci

Pomocou medzinárodného projektu financovaného z programu ERASMUS+ „Inovatívne budovanie ekologického povedomia a kultúry rozvíjaním environmentálnych zručností a formovaním posto...

Enviropátračka - Hviezdna obloha

Vydajte sa na objavnú cestu vesmíru.

...

Zimná outdoorová súťaž

Zoberte deti von a vyhrajte pekné ceny.

...

Stromáčik február 2024

Zabavte sa s naším environmentálnym časopisom.

...