Resetovať filter
Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hlasujte o najkreatívnejší plagát

HLASUJ A POMÔŽ VYHRAŤ ŽIAKOM ŠKOLSKÝ VÝLET! Je to jednoduché Stačí, ak zahlasuješ za 1 najkreatívnejší plagát, ktorý zaregistrovaná škola pripravil...

Fotosúťaž - Objavuj huby!

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši organizuje Fotopodujatie v rámci festivalu HUBY 2023. Cieľom sprievodného podu...

Zapojte sa do Envirotáznikov 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre d...

Poďte s nami vyčistiť našu planétu na počesť Dňa Zeme

22.4. oslavujeme Deň Zeme a práve pri tejto príležitosti sme sa rozhodli našej planéte darovať darček a vyčistiť ju od odpadkov. Upratovaciu akciu ...

ClimateQuest - školská súťaž

Hľadáme najlepšie triedne tímy v SÚŤAŽI ClimateQuest! Zabavte sa so spolužiakmi pri hre zvanej GEOCACHING a vyhrajte výlet pre celú triedu a ďalšie...

Drieme v tebe ilustrátor?

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž s Povesťami o jaskyniach na Liptove. Vypočujte si niektorú z našich povestí o liptovských jaskyniach, ktoré sú dostupné ...

ZELENÝ VZDElÁVACÍ FOND

Zelený vzdelávací fond aj v tomto roku podporí environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu! Využite pre svoje environmentálne aktivity, či pr...

Výtvarná súťaž Vtáctvo mokradí

Opis súťaže Pestrosť života v mokradiach je fascinujúca. Sú domovom vzácnych a ohrozených druhov vtáctva. Mŕtve ramená riek, močiare, zaplaven...