Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Exteriérová odborná učebňa ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

Ekoučebňa v exteriérovom prostredí areálu školy podporí environmetnálnu výchovu a vzdelávanie v predmetoch Bio-enviro, Biológia, Poznaj a chráň, Prírodoveda, Výchova umením. Ekoučebňa má kapacitu 24 miest, s rozvrhom šitým na mieru ju budú ...

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody – Cieľom projektu je spoločné úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii ...

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky

LIFE CHVÚ Ostrovné Lúky  –  Projekt má prispieť k aktívnej  ochrane biotopov nasledujúcich druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokol...

PRÍBEHY TROCH ŠELIEM

Príbehy troch šeliem je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody Varín a Krajskej knižnice v Žiline. Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj ...

Mandala šťastia a mieru

Mandaly šťastia a mieru si môžete urobiť aj z plodov zeme. Máme rôzne mandaly šťastia a mieru. Sú maľované na papier, sú sypané z farebného piesku, sú vysádzané kvetmi a rastlinami. My ich najviac sadíme z liečivých rastlín. Sú kruhové, ale...

Program GLOBE

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je medzinárodný vzdelávací program, ktorý využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vyučovania. Žiaci trénujú svoje výskumné zručnosti ktoré využívajú pri realizáciá...