Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Admin organizácie
Jana Bilčíková
Adresa
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra
Kontaktné údaje
+421 37 6408 334
E-mailový kontakt

Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre

Admin organizácie
Imrich Jakab
Adresa
Constantine the Philosopher University
Trieda Andreja Hlinku
Nitra-Chrenová
Slovakia
Kontaktné údaje
+421 37 6408 595
E-mailový kontakt