Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

HĽADAJ 2 ROVNAKÉ - dreviny

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať listy stromov, ktoré majú prirodzený areál výskytu na Slovensku. Veríme, že hr...

Gamifikácia v Actionbound

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých...

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam d...

Pexeso kúrenie

Prinášame Vám pexeso pre deti. Pexeso má informovať o správnom spôsobe vykurovania.

...

Vodný svet v obrázkoch

Maľovanka o vode pre predškolákov a žiakov 1. stupňa ZŠ.

...

Ako správne kúriť

Čo dýchame, ovplyvňujeme aj našou každodennou činnosťou. Vykurovanie domácností patrí medzi významný zdroj znečistenia ovzdušia popri priemyselnej činnosti, energetike a doprave. Je čas položiť si ...

POZNAJ PRÍRODU NA ŠKOLSKOM DVORE

Vzťah k prírode nie je závislý na našich znalostiach o prírode, ale na tom, ako dokážeme prírodu prežívať, či do nej radi chodíme a ako ju vnímame. Táto publikácia je venovaná hmyzu a vtáctvu, s kt...

Experimentujte s biohospodárstvom

Veselé experimenty, ktoré môžete vyskúšať v škole, na krúžkoch, či doma. Vďaka experimentom, ktoré vychádzajú z knižky Biohospodárik (What's bioeconomy), sa deti hravou formou naučia, čo j...