Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Katalóg vzdelávacích programov - Východné Slovensko

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva si pre Vás pripravilo ponuku vzdelávacích programov pre skupiny od materských škôl až po stredné školy, špeciálne pre lokality Východného Slovenska. Prednáškami a terénnymi exkurzia...

Marcová ponuka programov k vode

Špeciálne v marci máme pre vás nachystané programy k vode s modelmi krajiny, ktoré doplníme prácou s hravými zošitmi. Na II. stupni nahradíme prácu s hravými zošitmi pokusmi. Riečna krajina       &...

Jeden deň včelárom

Vzdelávacie centrum Včelí kRaj vám prináša jedinečnú možnosť bezprostredne nahliadnuť na život včiel a včelára. V tichej a čistej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou sme vytvorili edukačnú včelnicu, ktorá slúži na vzdelávanie škôl a ve...

Hľadanie drahých kameňov

Lesklé minerály a drahokamy priťahujú ľudskú pozornosť od počiatku vekov. Dnes sú už dobývané vo veľkých množstvách, nielen na šperkárske, ale aj priemyselné účely. Počas tohto vzdelávacieho programu sa dozviete o rôznych druhoch drahokamoc...

Ryžovanie zlata

Zlato vzniklo pri nukleárnej fúzii supernov a zrážkach neutrónových hviezd v hĺbke vesmíru. Komplikovanými procesmi sa dostalo až na Zem. Ťažba a spracovanie zlata prebieha už dlhé tisícročia. Medzi jednoduché spôsoby, ktoré sa v súčasnosti...

Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora

Program Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora je variácia programu Hravá geológia. Je určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl. Výuka prebieha vonku v priestoroch Geologického múzea Barbora a j...

Dinosauri a tí druhí

Program Dinosauri a tí druhí je zameraný na dinosaury a prehistorický život na našej planéte. Je určený aj pre najmenšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl hlavne v území Geoparku Malé Karpaty, resp. v...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...