Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Jeden deň včelárom

Vzdelávacie centrum Včelí kRaj vám prináša jedinečnú možnosť bezprostredne nahliadnuť na život včiel a včelára. V tichej a čistej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou sme vytvorili edukačnú včelnicu, ktorá slúži na vzdelávanie škôl a ve...

Hľadanie drahých kameňov

Lesklé minerály a drahokamy priťahujú ľudskú pozornosť od počiatku vekov. Dnes sú už dobývané vo veľkých množstvách, nielen na šperkárske, ale aj priemyselné účely. Počas tohto vzdelávacieho programu sa dozviete o rôznych druhoch drahokamoc...

Ryžovanie zlata

Zlato vzniklo pri nukleárnej fúzii supernov a zrážkach neutrónových hviezd v hĺbke vesmíru. Komplikovanými procesmi sa dostalo až na Zem. Ťažba a spracovanie zlata prebieha už dlhé tisícročia. Medzi jednoduché spôsoby, ktoré sa v súčasnosti...

Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora

Program Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora je variácia programu Hravá geológia. Je určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl. Výuka prebieha vonku v priestoroch Geologického múzea Barbora a j...

Dinosauri a tí druhí

Program Dinosauri a tí druhí je zameraný na dinosaury a prehistorický život na našej planéte. Je určený aj pre najmenšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl hlavne v území Geoparku Malé Karpaty, resp. v...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre stredné školy

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu a zároveň je nám jasné, že vzdelanie o environmentálnych témach potrebuje každý bez ohľadu na jeho profesijnú orientáciu. Radi študentom priateľnou formou predstavíme náročné témy, zobe...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre druhý stupeň základných škôl

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy, pokusy a zaujímavé filmy na premietanie. Máte záujem o program na mieru? Radi vám prip...