Trenčiansky kraj

články

Udalosti

workshop Vzácne kury

Festival HUBY

Ekoworkshop

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

Zelený klobúk s r.o.

Zelený klobúk s r.o.

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

ZŠ s MŠ Slovanská

ZŠ s MŠ Slovanská