Trenčiansky kraj

články

Udalosti

Inovačné vzdelávanie 2024 Žilina

EnvirOtázniky 2024

OD TEREZKY PO HUTU

Výzvy

Zdroje

Ponuka EVVO

Hľadanie drahých kameňov

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch

Dinosauri a tí druhí

Organizácie

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

ZŠ s MŠ Slovanská

ZŠ s MŠ Slovanská