Trenčiansky kraj

články

Udalosti

VEĽKÁ NOC - tvorivé dielne

Sobota s remeslom - Zvery v kožuchu - ZAJKO

Ponuka akreditovaného vzdelávania Živice 2022/2023

Online kurz – Tajný život elektroniky

Výzvy

Zdroje

Plánujete výsadby?

Nápadovník aktivít

Kvetinové bomby

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

ZŠ s MŠ Slovanská

ZŠ s MŠ Slovanská

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Centrum environmentálnych aktivít

Centrum environmentálnych aktivít