Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj od roku 2015 realizuje projekt pod názvom Zelená župa. Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec.

Okruhy projektu  Zelená župa :

• elektromobilita

• zníženie energetickej náročnosti budov

• využívanie obnoviteľných zdrojov energie

• cyklotrasy, cyklochodníky

• elektronická župa

• environmentálne vzdelávanie, osveta a grantová schéma „Zelené oči“.

Viac informácií o Zelenej župe najdete na: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa.html?page_id=323084.