Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Festival kumštu remesla a zábavy

Noc múzeí a galérií 2023 v Uhoľnej expozícii Handlová

Noc múzeí a galérií 2023

Vzdelávacie semináre "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Bratislavský kraj

Vzdelávacie semináre "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Trenčiansky kraj

Fórum ekológov 2023

Vzdelávacie semináre - "Všetci máme zodpovednosť - Odcudzenie" pre Prešovský kraj