Svetový deň divej prírody

Svetový deň mokradí

Špeciálny vianočný trojtýždeň v múzeu