Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Multiplier event CZ: CZECH.UP Business GameBOX Erasmus+

Workshop na tému udržateľná mobilita

Noc múzeí a galérií 2022

Sobota s remeslom - Rezbárstvo

Komentovaná prehliadka výstavy Kremeň-Kráľ nerastov

VIANOČNÝ PROGRAM PRE MŠ

Envirosobota pre verejnosť v SEV Dropie

Vzácni obyvatelia našej krajiny