Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch

Program Hľadanie minerálov v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva minerálov. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Brati...

Hľadanie fosílií v Malých Karpatoch

Program Hľadanie skamenelín v Malých Karpatoch je zameraný na osvetu v oblasti zberateľstva skamenelín. Je určený žiakom základných škôl i širokej verejnosti v území Geoparku Malé Karpaty, a to najmä v Bra...

Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora

Program Hravá geológia v Geologickom múzeu Barbora je variácia programu Hravá geológia. Je určený pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl. Výuka prebieha vonku v priestoroch Geologického múzea Barbora a j...

Ťahanovská komunitná záhrada

Dlhodobo poskytujeme deťom z mestského prostredia podnetný a bezpečný priestor na skúmanie, objavovanie, neformálne vzdelávanie prostredníctvom získavania priamych nových skúseností, voľnú hru, všemožný pohyb a možnosť vyskúšať si rôzne špo...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre stredné školy

Veríme, že mladá generácia môže zmeniť svet k lepšiemu a zároveň je nám jasné, že vzdelanie o environmentálnych témach potrebuje každý bez ohľadu na jeho profesijnú orientáciu. Radi študentom priateľnou formou predstavíme náročné témy, zobe...

Ponuka environmentálnych vzdelávacích programov pre druhý stupeň základných škôl

Ponúkame vám prednášky s odborníkmi, globálne vzdelávanie, programy na rozvoj zručnosti, bádateľské programy, pokusy a zaujímavé filmy na premietanie. Máte záujem o program na mieru? Radi vám prip...

Cesta zo stredu Zeme

Program Cesta zo stredu Zeme je zameraný na geológiu, sopky, magmatizmus, horniny a minerály. Je určený pre menšie deti predškolského veku a žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprá...

Katalóg vzdelávacích programov

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ponúka nový katalóg vzdelávacích programov pre materské školy, základné aj stredné školy. Aktuálne programy sú v ponuke od septembra 2022 a sú vypracované tak, aby v pro...