Test správneho kuriča

Správne zásady vykurovania prispievajú k zníženiu nákladov na kúrenie a k minimalizovaniu znečisťovania ovzdušia. Chránia zdravie ľudí a životné prostredie. Krátkým nenáročným testom zistite ako ste na tom vy.

Viac..

Stavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie stavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Viac..

Bezstavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie bezstavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.  

Viac..

Rastliny NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Viac..

Európsky významné živočíchy na Slovensku

Pexeso. Súbor kariet zameraných na poznávanie živočíšnych druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra sa skladá zo 64 kariet, ktoré sú rozdelené do 32 dvojíc.

Viac..

Európsky významné rastliny na Slovensku

Pexeso. Súbor kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra sa skladá zo 64 kariet, ktoré sú rozdelené do 32 dvojíc.

Viac..

Život na jednej planéte

Hracie karty protikladov. Priestorové pexeso zložené z 36 hracích kariet. Dvojice protikladov vznikajú z kariet, ktorých obrázky sa viažu k rovnakej téme a sú označené rovnakým slovom a symbolom. Zábavná hra, ktorá môže slúžiť ako učebná pomôcka pri výučbe trvalo udržateľného rozvoja a globálnych problémov ľudstva.

Viac..

Hry v prírode do vrecka

Lesný, lúčny a vodný ekosystém. Súbor 37 jednoduchých hier a cvičení v prírode zameraných na jednotlivé ekosystémy. Hry sú doplnené názornými a vtipnými ilustráciami. Vhodné na oddychové aj terénne vychádzky v škole, v rámci krúžkovej činnosti, prípadne s rodinou.  

Viac..