HRA Vodné dobble

V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov rastlín a živočíchov vodného spoločenstva, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. Hra je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami. Prednostne je pripravená pre žiakov 5. ročníka (téma: Spoločenstvá organizmov – Vodné spoločenstvo). Využijete ju aj pre žiakov 4. ročníka (Prírodné spoločenstvá) či žiakov 9. r

Viac..

Kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova

Kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova s náučno-zábavným charakterom   https://www.ewobox.sk/.../svetovy-den-mokradi-kviz-o... Svetový deň mokradí - kvíz o mokradiach Dolného Žitného ostrova

Viac..

Pexesá - SEV Dropie

Pexesá Tájomstvá hávede (SK/AJ a HU verzia) a z Vtáčej ríše Podunajska (SJ/HU verzia) ponúkajú zábavu, ale aj množstvo poznatkov o hmyze, hávedi a vtákoch regiónu Podunajsko.

Viac..

Test správneho kuriča

Správne zásady vykurovania prispievajú k zníženiu nákladov na kúrenie a k minimalizovaniu znečisťovania ovzdušia. Chránia zdravie ľudí a životné prostredie. Krátkým nenáročným testom zistite ako ste na tom vy.

Viac..

Stavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie stavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Viac..

Bezstavovce NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie bezstavovcov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.  

Viac..

Rastliny NATURA 2000

Kvarteto. Súbor kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra sa skladá z 32 kariet, ktoré sú rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Viac..

Európsky významné živočíchy na Slovensku

Pexeso. Súbor kariet zameraných na poznávanie živočíšnych druhov zahrnutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra sa skladá zo 64 kariet, ktoré sú rozdelené do 32 dvojíc.

Viac..