Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

BIGECHE č. 27

Tohtoročné číslo občasníka BIGECHE obsahuje príspevky pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl zameraných na prezentáciu environmentálnych aktivít ako príkladov dobrej praxe, kto...

Pedagogické rozhľady 1/2024

Pedagogické rozhľady sú odborno-metodickým časopisom pre školy a školské zariadenia, ktorých príspevky sa zameriavajú na rôzne témy pedagogickej praxe. Prezentované číslo je monotematicky zamerané ...

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Rozšírený predmet pre základné školy pod názvom "Odpady ako vzácne poklady", resp. Zákla...

Playlist Biocirkulárna škola - Youtube kanál Živá pôda

Štyri vzdelávacie videá vytvorené v rámci projektu Biocirkulárna škola s podporou Zeleného vzdelávacieho fondu:

Rohožníčan - časopis

Obecné Noviny informujú o dianí v obci Rohožník. 

...

Materská škola

web stránkia materskej školy, zverejnený článok projektu " Separuj - chráň životné prostredie"

...

Kreatívne dielne

V rámci Starej tržnice prevádzkujeme dve dielne kde môžu mladý ľudia rozvíjať tradičné keramické remeslo, ale tiež pracovať s najnovšími technológiami, ktoré môžu pomôcť riešiť tematiku klimat...

Farm to fork Kantína

V rámci trhov prevádzkujeme Kantínu, kde sa varí denné menu zo surovín kúpených priamo na trhu od trhovníkov. Tejto forme gastronómie kedy surovina putuje z farmy priamo na stôl bez dlhého reťazca ...