Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Ďakujeme za dážď

Rozvojový projekt Enviroprojekt 2022 s názvom Ďakujeme za dážď, financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Prezentácia popisuje realizáciu projektu na Základnej škole s m...

Nápadovník aktivít

Inšpirujte sa nápadmi na aktivity v prírode - "Nápadovník aktivít" si môžete stiahnuť na tomto linku: 

Kvetinové bomby

Návod na tvorbu kvetinových gúľ do krtincov, záhonov alebo kvetináčov

...

HĽADAJ 2 ROVNAKÉ - dreviny

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať listy stromov, ktoré majú prirodzený areál výskytu na Slovensku. Veríme, že hr...

Gamifikácia v Actionbound

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých...

Video-invázne rastliny

Video je výstupom projektu GREENGAMI, ktorého cieľom bolo zvyšovať povedomie a enviromentálne vzdelávanie v oblasti inváznych druhov rastlín.

Vytvorili sme&nbsp...

Využitie actionbound pri vzdelávaní o opeľovačoch

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím ...

Gamifikácia ako nástroj k zvyšovaniu kvality neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Metodická príručka popisuje možnosti využívania gamifikácie vo vzdelávacom procese v oblasti EVVO a poukazuje na potrebu prepojenia formálneho a nefor...