Príbehy z krajiny Lúk

Brožúra, ktorá podáva obraz o poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky a jej pretváraní sa v minulosti vplyvom prírodných živlov (povodne). Podáva "návody" na opatrenia vedúcich k podpore rozvoja a prinavráteniu pôvodných prírodných prvkov/aspektov do krajiny v regióne Dolného Žitného ostrova. Zároveň má slúžiť ako vzdelávací a podporný materiál ku questom Zlatá záhrada, Krajina lú

Viac..

Bádateľský nápadník - Fenológia

Bádateľský nápadník - Fenológia Ťažiskom programu GLOBE je bádateľsky orientované vyučovanie (BOV). Aj preto vám na tomto mieste postupne ponúkneme inšpiratívny súbor bádateľských aktivít, konkrétne z oblasti FENOLÓGIA. Sami zistíte, čo skrývajú puky stromov, čo je podstatou jarného aspektu, preskúmate vegetačný kryt v okolí školy, či biodiverzitu v školskej záhrade. Získate prit

Viac..

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca 54 % celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy  na Slovensku sa, podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných povrchov, ako aj&nbs

Viac..

Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí

Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca 54 % celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy  na Slovensku sa, podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných povrchov, ako aj  vyso

Viac..

Vplyv poľnohospodárstva na klimatickú zmenu

Aký vplyv má poľnohospodárstvo na klimatický zmenu? Verili by ste, že aj poľnohospodárstvo si žiada inovácie? Niektoré môžu znížiť emisie skleníkových plynov.

Viac..

Ako sa poľnohospodárstvo pripravuje na klimatickú zmenu

Dokáže poľnohospodárstvo fungovať bez vody? Prečo je erózia problém? Ako sa dá predchádzať erózii? Krátke video naznačí odpovede na tieto a ďalšie otázky.    Vedeli ste, že najúrodnejšiu časť z pôdy často odnáša voda? Pri nesprávnej orbe totiž dažďová voda odplavuje najúrodnejšiu hornú vrstvu pôdy. Z hľadiska dĺžky ľudského života je pôda neobnoviteľným zdrojom. Ak máme zachovať úr

Viac..

Doprava a klimatická zmena

Po energetike a priemysle je doprava tretím najväčším producentom skleníkových plynov. Prečo sa oplatí siahnuť po udržateľnejšej forme dopravy?

Viac..

Ako kúriť a chladiť?

Energetika spoluzapríčiňuje klimatickú zmenu, ale klimatická zmena má tiež výrazný vplyv na energetiku. Prečo je potrebné šetriť energiou a ako sa dá interiér budov nie len efektívne vykurovať, ale aj ochladzovať?

Viac..