Resetovať filter
Typ ponuky EVVO
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

PRÍBEHY TROCH ŠELIEM

Príbehy troch šeliem je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra, Školy ochrany prírody Varín a Krajskej knižnice v Žiline. Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj ...

EKOPLAGÁT- medzinárodná súťažná prehliadka plagátov

EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. V trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a ži...

Lesy a biodiverzita

Lesnícke dni 2020  Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to inak – 14. ročník celoslovenského podujatia sa, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID 19, uskuto...