Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

festival INÉ CESTY

Ako žije les

Bratislavský samosprávny kraj vydal novú brožúrko o enviroprogramoch pre ZŠ a SŠ

Plánujeme v SEV Dropie ...

Príklady integrovaných regionálnych investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Obnova mokradí

FINISÁŽ VÝSTAVY Stroj, ktorý zmenil svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaaca Pottera