Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Komunitné kosenie a kompostovanie

Vedecká kaviareň na tému Monitoring sucha

POZVÁNKA | S centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu 11.10.2022

Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku

Deň Geodiverzity v Banskobystrickom geoparku

Pozývame vás na Kolokvium AiCES 2022. Hostiteľským mestom bude Bratislava