Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Svetový deň čistého ovzdušia

Medzinárodný deň supov

Ako zastaviť globálne otepľovanie

Zmena podnebia

Hra Klimatický samit

Príbeh bojnických sloníc

NOC NETOPIEROV

Zoolampa