Vzdelávanie pre klímu Slovensko- pridaj sa do európskej komunity aj Ty

Milí učitelia, lektori, študenti a ďalšie zainteresované strany v oblasti vzdelávania pre klímu, pridajte sa do našej európskej participatívnej komunity, aby sme spolupracovali na inovačných edukačných riešeniach pre environmentálnu udržateľnosť.

Kontakt: daniela.hron@gmail.com 

Tešíme sa na Vás. :)

https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/ & https://education-for-climate.ec.europa.eu/community/Slovakia/about