články

Udalosti

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Festival kumštu remesla a zábavy

Noc múzeí a galérií 2023 v Uhoľnej expozícii Handlová

Noc múzeí a galérií 2023

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Plánujete výsadby?

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

Obec Plaveč

Obec Plaveč

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

ZŠ s MŠ Spišské Bystré