články

Udalosti

Multiplier event CZ: CZECH.UP Business GameBOX Erasmus+

Workshop na tému udržateľná mobilita

Územné plánovanie, urbanizmus a krajina - zmena klímy

Recyklomóda - Súťaž pre žiakov základných škôl

Výzvy

Zdroje

Kvetinové bomby

Príroda pre všetkých

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Ponuka EVVO

DanuP-2-Gas: Optimalizačný nástroj návrhu P2G HUB

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Climate Change Living Lab

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Organizácie

Záhorské osvetové stredisko Senica

Záhorské osvetové stredisko Senica

Združenie priateľov herpetofauny

Združenie priateľov herpetofauny

ZŠ s MŠ Dolné Orešany

ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Správa CHKO Dunajské luhy

Správa CHKO Dunajské luhy