Resetovať filter

články

Udalosti

Vedecká kaviareň na tému Monitoring sucha

24. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Čo s mojím odpadom? - praktický workshop pre pedagógov v SEV Dropie

Výzvy

Zdroje

Ponuka EVVO

Climate Change Living Lab

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy