Resetovať filter

články

Udalosti

RAZORS @ DRAGONS

Včelársky kurz pre pokročilých

Učíme se spolupracovat na zážitkovém vzdělávání

Výzvy

Zdroje

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Sustainability Treasure Hunt

E-vzdelávacia platforma

Informačné BROŽÚRY pre školy aj verejnosť

Ponuka EVVO

Hľadanie drahých kameňov

Ryžovanie zlata

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy