Resetovať filter

články

Udalosti

Ekoworkshop

RAZORS @ DRAGONS

Včelársky kurz pre pokročilých

Výzvy

Zdroje

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Sustainability Treasure Hunt

E-vzdelávacia platforma

Ponuka EVVO

Hľadanie drahých kameňov

Ryžovanie zlata

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy