Aktuálne

Klimatické zmeny

Ako chce EÚ financovať prechod na zelenú ekonomiku a pomoc dotknutým regiónom

Viac ...

Silent Forest – Umlčaný les

Začiatok akcie: 01.01.2018 o 00:00
Miesto konania: Zámok a okolie 939/6, 972 01 Bojnice, Slovensko Viac ...

Banskobystrický samosprávny kraj

Admin organizácie
Alexandra Jóbová
Adresa
Námestie SNP 23
Banská Bystrica
Slovensko
Viac ...

Zelená sieť