Články

Ponuka EVVO

Udalosti

Večerné komentované prehliadky

Ekodielnička- ponuka október-november 2021

Výstava Život v bavlne

Zdroje

Príbehy z krajiny Lúk

 • Vydal/zostavil
  SEV Dropie, BROZ
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Bádateľský nápadník - Fenológia

 • Vydal/zostavil
  kolektív autorov Vzdelávacieho centra TEREZA
 • Rok vydania
  Nerelevantné
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí

 • Vydal/zostavil
  Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, SAŽP - doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí

 • Vydal/zostavil
  Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, SAŽP - doc. Ing. Ľubica Midriaková Zaušková, PhD.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Vplyv poľnohospodárstva na klimatickú zmenu

 • Vydal/zostavil
  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Ako sa poľnohospodárstvo pripravuje na klimatickú zmenu

 • Vydal/zostavil
  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Doprava a klimatická zmena

 • Vydal/zostavil
  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Ako kúriť a chladiť?

 • Vydal/zostavil
  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Zbytočné odpady

 • Vydal/zostavil
  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Rok vydania
  2021
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická