Články

Ponuka EVVO

Zdroje

BIGECHE č. 27

 • Vydal/zostavil
  Národný inštitút vzdelávania a mládeže
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Pedagogické rozhľady 1/2024

 • Vydal/zostavil
  Národný inštitút vzdelávania a mládeže
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Playlist Biocirkulárna škola - Youtube kanál Živá pôda

 • Vydal/zostavil
  PedaVita OZ
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Rohožníčan - časopis

 • Vydal/zostavil
  Obec Rohožník
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická, Osobný odber

Materská škola

 • Vydal/zostavil
  Materská škola
 • Rok vydania
  Nerelevantné
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Kreatívne dielne

 • Vydal/zostavil
  Aliancia Stará tržnica - o.z.
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Farm to fork Kantína

 • Vydal/zostavil
  Aliancia Stará tržnica - o.z.
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Chovatelia z tržnica

 • Vydal/zostavil
  Aliancia Stará tržnica -o.z.
 • Rok vydania
  2024
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická