Články

Ponuka EVVO

Zdroje

Vzdelávanie zamerané na environmentálnu udržateľnosť: Organizácia a tvorba učebných plánov a budovanie základných kompetencií

 • Vydal/zostavil
  EURÓPSKA KOMISIA Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

GreenComp EURÓPSKY RÁMEC KOMPETENCIÍ V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

 • Vydal/zostavil
  Útvar Európskej komisie pre vedu a vedomosti Spoločné výskumné centrum
 • Rok vydania
  2022
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Celoškolské prístupy k udržateľnosti

 • Vydal/zostavil
  Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Riaditeľstvo B – Mládež, vzdelávanie a Erasmus+ Oddelenie B.2 – Školy a viacjazyčnosť
 • Rok vydania
  2022
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia / projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia

 • Vydal/zostavil
  Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy vzdelávania a osvety do roku 2025

 • Vydal/zostavil
  SAŽP
 • Rok vydania
  2015
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Za modrú oblohu - čisté ovzdušie - populair

 • Vydal/zostavil
  projekt populair
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Kal nad zlato - najdôležitejšie informácie

 • Vydal/zostavil
  Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Kal nad zlato

 • Vydal/zostavil
  Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická

Brožúrka - environmentálne programy pre ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji

 • Vydal/zostavil
  Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
 • Rok vydania
  2023
 • Cena
  Bez poplatku
 • Distribúcia
  Elektronická, Poštou, Osobný odber