Resetovať filter

články

Udalosti

Kedy zvoní na envirovýchovu?

SAŽP počas Noci výskumníkov

festival INÉ CESTY

Pletieme košík či ošatku z vŕbového prútia.

Výzvy

Zdroje

Tvary listov stromov – kľúč

Jedlé a im podobné huby

Ponuka EVVO

Tajomný svet húb

Energetická bezpečnosť a rozmanitosť prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

Ponuka zážitkových programov pre deti a mládež

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy