Typ organizácie

Správa Pieninského národného parku

Admin organizácie
Margaréta Malatinová
Adresa
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Slovensko
Kontaktné údaje
0903298403
E-mailový kontakt
Webová stránka

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Admin organizácie
Alena Badurová
Adresa
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 41/5071411
E-mailový kontakt
Webová stránka

bbb

Admin organizácie
Adresa
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
zfdz
E-mailový kontakt
Webová stránka

ZŠ na Ul. G. Bethlena Nové Zámky

Admin organizácie
Erika Garbanová
Adresa
Gábora Bethlena 41
940 02 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktné údaje
035/6407010
E-mailový kontakt
Webová stránka

Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu (Centrum vedecko-technických informácií SR)

Admin organizácie
Mária Habrmanová
Adresa
Lamačská cesta 8/A 840 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 2 69253 175
E-mailový kontakt
Webová stránka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Admin organizácie
Monika Rybová
Adresa
Stromová 1
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421908947523
E-mailový kontakt
Webová stránka

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Admin organizácie
IVAN GARČÁR
Adresa
Jeséniova 17
P. O. Box 15
833 15 Bratislava 37
Kontaktné údaje
+421 2 59415 111
E-mailový kontakt
Webová stránka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNiK, štátny podnik

Admin organizácie
Marián Bocák
Adresa
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné údaje
0911085521
E-mailový kontakt
Webová stránka

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Admin organizácie
Martina Pihuličová
Adresa
Karloveská 64
Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné údaje
0907993265
E-mailový kontakt
Webová stránka

test SAŽP

Admin organizácie
Jana Šimonovič
Adresa
Tajovského
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
test
E-mailový kontakt
Webová stránka