Typ organizácie

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Admin organizácie
Jana Šmídtová
Adresa
Správa NP Muránska planina
Janka Kráľa 12
Revúca
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 903 298 419
E-mailový kontakt
Webová stránka

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Admin organizácie
Igor Stavný
Adresa
Tatranská Lomnica 14 066
059 60 Vysoké Tatry
Kontaktné údaje
+421 52 478 03 55
E-mailový kontakt
Webová stránka

výskumný ústav vodného hospodárstva

Admin organizácie
Martina Hrúzová
Adresa
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 5
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 2 59 343 111
E-mailový kontakt
Webová stránka

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Admin organizácie
Margaréta Malatinová
Adresa
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Slovensko
Kontaktné údaje
0903298403
E-mailový kontakt
Webová stránka

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Admin organizácie
Alena Badurová
Adresa
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 41/5071411
E-mailový kontakt
Webová stránka

bbb

Admin organizácie
Adresa
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
zfdz
E-mailový kontakt
Webová stránka

ZŠ na Ul. G. Bethlena Nové Zámky

Admin organizácie
Erika Garbanová
Adresa
Gábora Bethlena 41
940 02 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktné údaje
035/6407010
E-mailový kontakt
Webová stránka

Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu (Centrum vedecko-technických informácií SR)

Admin organizácie
Mária Habrmanová
Adresa
Lamačská cesta 8/A 840 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 2 69253 175
E-mailový kontakt
Webová stránka

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Admin organizácie
Ľubica Srnáková
Adresa
Stromová 1
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421948198458
E-mailový kontakt
Webová stránka

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Admin organizácie
IVAN GARČÁR
Adresa
Jeséniova 17
P. O. Box 15
833 15 Bratislava 37
Kontaktné údaje
+421 2 59415 111
E-mailový kontakt
Webová stránka