Typ organizácie

Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu (Centrum vedecko-technických informácií SR)

Admin organizácie
Mária Habrmanová
Adresa
Lamačská cesta 8/A 840 05 Bratislava
Kontaktné údaje
+421 2 69253 175
E-mailový kontakt
Webová stránka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Admin organizácie
Monika Rybová
Adresa
Stromová 1
Bratislava
Slovensko
Kontaktné údaje
+421908947523
E-mailový kontakt
Webová stránka

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Admin organizácie
IVAN GARČÁR
Adresa
Jeséniova 17
P. O. Box 15
833 15 Bratislava 37
Kontaktné údaje
+421 2 59415 111
E-mailový kontakt
Webová stránka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNiK, štátny podnik

Admin organizácie
Marián Bocák
Adresa
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné údaje
0911085521
E-mailový kontakt
Webová stránka

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Admin organizácie
Martina Pihuličová
Adresa
Karloveská 64
Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné údaje
0907993265
E-mailový kontakt
Webová stránka

test SAŽP

Admin organizácie
Jana Šimonovič
Adresa
Tajovského
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
test
E-mailový kontakt
Webová stránka

Slovenské banské múzeum

Admin organizácie
Petra Páchniková
Adresa
Kammerhofská 2
Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné údaje
+421 45 694 9441
E-mailový kontakt
Webová stránka

Škola ochrany prírody Varín

Admin organizácie
Miriam Balciarová
Adresa
Hrnčiarska ul. 197 013 03 Varín
Kontaktné údaje
0903 298 407
E-mailový kontakt
Webová stránka

Geoparky SR

Admin organizácie
Martin Siman
Adresa
Tajovského 28
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
0484374204
E-mailový kontakt
Webová stránka

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Admin organizácie
Erika Fryková
Adresa
NIVAM
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava; KP Prešov: NIVAM
T. Ševčenka 11
080 20 Prešov
Kontaktné údaje
+421 917 367 605
E-mailový kontakt
Webová stránka