Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Využitie gamifikácie vo vzdelávaní

Projekt GreenGami sa zaoberá využitím gamifikácie, ako potenciálne vhodného vzdelávacieho nástroja pri spoznávaní invazívnych rastlín vo všeobecnosti, ale aj v špecificky v regióne ZÁHORI...

Peer Parlament

Usporiadanie stretnutia je jednoduché. Stačí postupovať podľa týchto krokov: Zaregistrujte sa ako organizátor
Ako organizátor stretnutia typu Peer Parliament môžete pozvať skupinu 5 až 10 ľu...

Čo nám prezradia oblaky alebo prečo práve meteorológia?

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. pracuje ako vedeckovýskumný pracovník na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, v odbore Klimatologická služba. Ako čestný člen Vedeckej rady programu GLOBE pripomienkuje...

Zelené kilometre

Čoraz väčšiemu počtu ľudí záleží na tom, aby počas cestovania nezaťažovali životné prostredie. Keďže sme nedávno uverejnili novú aplikáciu