Resetovať filter
Typ zdroja
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Sylaby a materiály pre rozšírený predmet pre základné školy - Odpady ako vzácne poklady

Rozšírený predmet pre základné školy pod názvom "Odpady ako vzácne poklady", resp. Zákla...

Za modrú oblohu - čisté ovzdušie - populair

Hravé leporelo s úlohami.

...

Brožúrka - environmentálne programy pre ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vybral programy etablovaných združení do brožúrky pre ZŠ a SŠ najmä z bratislavského kraja. Tlačenú verziu je možné objednať zdarma na mailovej adrese: rudol...

Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia projekt populair

Výučbové programy


Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému nájdete v prílohe.

Hodina je zameran...

Sustainability Treasure Hunt

"Hľadanie udržateľných pokladov" je zaujímavá aktivita zameraná na podporu udržateľnosti a zvyšovanie povedomia ľudí o životnom prostredí. Využíva celý r...

Fotovýstava - Barcs - zabudnutá rieka

Fotovýstava cyklu fotografií OZ Dunavit, Šamorín - výstava bude prístupná pre veejnosť v SEV SAŽP Dropie, Zemianska Olča do konca júla 2023.

...

Zakladáme lúku so SEV Dropie a BROZ

Postup založenia lúky, lúčneho pásu.

...

E-vzdelávacia platforma

V časoch, keď zmena klímy ohrozuje našu vlastnú existenciu, je pre našu budúcnosť rozhodujúce poznať, čo so sebou prináša a ako ju prekonať. To je dôvod, prečo 'Game On!' vyvinul