Stredná priemyselná škola strojnícka

Admin organizácie
Peter Fábik
Adresa
Komenského 2
Košice
Slovensko
Kontaktné údaje
055/6228875 - 76
E-mailový kontakt

Gymnázium sv.T.Akvinského

Admin organizácie
Alica Živická
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Gymnázium

Admin organizácie
Miroslava Tóthová
Adresa
Kontaktné údaje
6321539
E-mailový kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi

Admin organizácie
Eva Fučeková
Adresa
Kontaktné údaje
0415625890
E-mailový kontakt

Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Admin organizácie
Miroslava Tóthová
Adresa
Kontaktné údaje
6321539
E-mailový kontakt

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Admin organizácie
Janka Březíková
Adresa
Kontaktné údaje
0903116533
E-mailový kontakt

Spojená škola

Admin organizácie
Jozef Jurčák
Adresa
Štefánikova 64
Bardejov
Slovensko
Kontaktné údaje
+421905635069
E-mailový kontakt

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Admin organizácie
Veronika Kubušová
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Spojená škola, I. Krasku 491; 020 32 Púchov

Admin organizácie
Jana Kucharíková
Adresa
Kontaktné údaje
042/4261974
E-mailový kontakt

Stredná odborná škola dopravná Žilina

Admin organizácie
Martin Briš
Adresa
Rosinská 3126
010 01 Žilina
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Gymnázium Jána Adama Raymana

Admin organizácie
Zuzana Dzurišinová
Adresa
Mudroňova
Prešov
Slovensko
Kontaktné údaje
051/7711600
E-mailový kontakt

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Admin organizácie
Marianna Borbová
Adresa
Martina Hattalu 2149
026 01 Dolný Kubín-Brezovec
Slovensko
Kontaktné údaje
+421435864813
E-mailový kontakt

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Admin organizácie
Marek Ratkovský
Adresa
Hurbanova 6
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
048 472 33 12
E-mailový kontakt

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi

Admin organizácie
Dagmar Tragorová
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

Súkromná Spojená škola EDUCO

Admin organizácie
Dáša Fitáková
Adresa
Kontaktné údaje

E-mailový kontakt

SOŠ obchodu a služieb

Admin organizácie
Vanesa Ondrejkovičová
Adresa
Kontaktné údaje
0904 639 726
E-mailový kontakt

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Admin organizácie
Veronika Kubušová
Adresa
Tajovského 25
Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné údaje
+421484135237
E-mailový kontakt