články

Udalosti

Multiplier event CZ: CZECH.UP Business GameBOX Erasmus+

Workshop na tému udržateľná mobilita

Územné plánovanie, urbanizmus a krajina - zmena klímy

Recyklomóda - Súťaž pre žiakov základných škôl

Výzvy

Zdroje

Kvetinové bomby

Príroda pre všetkých

Metodická príručka: Ovzdušie, doprava a deti

Ponuka EVVO

DanuP-2-Gas: Optimalizačný nástroj návrhu P2G HUB

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Climate Change Living Lab

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Organizácie

Stredná priemyselná škola strojnícka

Stredná priemyselná škola strojnícka

Malá Ida

Malá Ida

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

SUSTO - Sustainability Tools

SUSTO - Sustainability Tools