články

Udalosti

workshop Vzácne kury

Festival HUBY

Ekoworkshop

Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení

Výzvy

Zdroje

E-vzdelávacia platforma

Vzdelávacie materiály o zmene klímy

Ponuka EVVO

Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Katalóg vzdelávacích programov

Aktuálna ponuka programov pre MŠ a ZŠ 2022/23

Organizácie

ZŠ Trebišovská 10

ZŠ Trebišovská 10

Stredná priemyselná škola strojnícka

Stredná priemyselná škola strojnícka

Malá Ida

Malá Ida

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia