Resetovať filter

články

Udalosti

Kedy zvoní na envirovýchovu?

SAŽP počas Noci výskumníkov

festival INÉ CESTY

Pletieme košík či ošatku z vŕbového prútia.

Výzvy

Zdroje

Peer Parliaments - Learning material (consumption)

Peer Parliaments - Výukový materiál (energie)

Peer Parliaments - Výukový materiál (mobilita)

Ponuka EVVO

Katalóg vzdelávacích programov

Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Životné prostredie a geologický čas