Článkov

Udalostí

Zdrojov

Skupín

Výziev

plytvanie prírodnými zdrojmi
7
úbytok biodiverzity
23
obchod s ohrozenými druhmi
3
invázne druhy
2
znečisťovanie
13
chemizácia
5
priemysel
0
degradácia ekosystémov
9
intenzívne poľnohospodárstvo
6
environmentálne záťaže
8
odpad
8
plasty
2
skleníkový efekt
8
globálne otepľovanie
13
zmena klímy
27