Článkov

Udalostí

Zdrojov

Výziev

Ponuka EVVO

plytvanie prírodnými zdrojmi
13
úbytok biodiverzity
38
obchod s ohrozenými druhmi
5
invázne druhy
12
znečisťovanie
28
chemizácia
8
priemysel
4
degradácia ekosystémov
22
intenzívne poľnohospodárstvo
15
environmentálne záťaže
22
odpad
22
plasty
12
skleníkový efekt
15
globálne otepľovanie
23
zmena klímy
45