Článkov

Udalostí

Zdrojov

Skupín

Výziev

plytvanie prírodnými zdrojmi
9
úbytok biodiverzity
32
obchod s ohrozenými druhmi
3
invázne druhy
7
znečisťovanie
22
chemizácia
6
priemysel
1
degradácia ekosystémov
18
intenzívne poľnohospodárstvo
12
environmentálne záťaže
16
odpad
18
plasty
8
skleníkový efekt
12
globálne otepľovanie
19
zmena klímy
40