Článkov

Udalostí

Zdrojov

Skupín

Výziev

plytvanie prírodnými zdrojmi
8
úbytok biodiverzity
27
obchod s ohrozenými druhmi
3
invázne druhy
5
znečisťovanie
18
chemizácia
6
priemysel
1
degradácia ekosystémov
13
intenzívne poľnohospodárstvo
10
environmentálne záťaže
11
odpad
13
plasty
5
skleníkový efekt
10
globálne otepľovanie
15
zmena klímy
32