Resetovať filter
Typ udalosti
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Pletieme košík či ošatku z vŕbového prútia.

Ako žije les

VEĽKÁ NOC - tvorivé dielne

Bratislavský samosprávny kraj vydal novú brožúrko o enviroprogramoch pre ZŠ a SŠ

Motivačný workshop pre pedagógov "Ako sa to robiť dá!"

Plánujeme v SEV Dropie ...

Obnova mokradí

Oživená záhrada